Lokaty półroczne w lipcu

Na półrocznej lokacie można otrzymać obecnie 2,80 proc. w skali roku. Wyższe stawki dostępne są w przypadku krótszych terminów.

Liderem rankingu depozytów sześciomiesięcznych z dodatkowymi warunkami jest Idea Bank z Lokatą Cloud na 2,80 proc. w skali roku. Warunkiem uzyskania tej stawki jest utrzymanie 10 proc. salda lokaty na powiązanym z nią koncie osobistym przez cały okres trwania umowy. Drugie miejsce zestawienia należy do ofert Getin Banku i BOŚ Banku, w których można uzyskać 2,30 proc. pod warunkiem posiadania konta osobistego. Trzecia pozycja należy do oferty zakładanej przez klientów Plus Banku w systemie bankowości elektronicznej na 2,10 proc. w skali roku.

Stawka 2,30 proc. w skali roku na półrocznej lokacie dostępna jest bez konieczności posiadania tradycyjnego rachunku w tym samym banku czy spełnienia innych warunków. Taką propozycję posiada w swojej ofercie Idea Bank. Lokata NR 1 z oprocentowaniem na poziomie 2,30 proc. rocznie jest w lipcu liderem rankingu lokat półrocznych bez dodatkowych warunków. Drugie miejsce zajmuje oferta Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie dostępna całkowicie online  z oprocentowaniem sięgającym 2,25 proc. w skali roku. Trzecia pozycja należy do ofert Plus Banku  i BOŚ Banku ze stawką 2,10 proc. w skali roku.

Oprocentowanie najlepszych depozytów z dodatkowymi warunkami w lipcu niemal pokrywa się z tym, jakie można uzyskać bez konieczności zakładania konta czy korzystania z innych produktów banku.

Więcej artykułów z kategorii Lokaty

Lokaty banku Santander Consumer

Lokata terminowa jest jednym z popularniejszych produktów oszczędnościowych. Ma z góry określony termin, odsetki naliczane są za sprawą stałej lub zmiennej stopy procentowej, aby później  zostały zapisane do kwoty lokalnej. Dzieje się to zwykle w ostatnim dniu trwania lokaty. Lokujący pieniądze na tego typu produktach mogą czuć się bezpiecznie. Depozyty do równowartości 100 tys. euro gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Santander Consumer Bank oferuje lokaty, które założyć można za pomocą specjalnego formularza internetowego (Lokata Direct+ Internet i Direct+ Online). Pozostałe można założyć telefonicznie lub w oddziale. Wśród tego rodzaju form oszczędzania znalazły się też: Lokata Zysk+, Lokata progresywna, Lokata rentierska Direct Premium, Lokata dla firm Direct+ Corporate.

Lokata Dirtect + Online jako najnowsza promocja Santander Consumer Banku oprocentowana jest na 2,40 proc., jej termin to 12 miesięcy. Dostępna jest dla nowych środków, kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu lokaty. Zaletą jest automatyczne przedłużenie lokaty na kolejny (taki sam) okres, a minimalna kwota to 5 tys. zł.

Klient, który zdecyduje się na stałe oprocentowanie, będzie miał stałą stopę procentową przez cały okres trwania lokaty. Zmienna stopa oprocentowania wiąże się z tym, że w okresie trwania lokaty istnieje ewentualność nowej wysokości oprocentowania. Możliwości występowania wzrostów czy spadków zależy od sytuacji na rynku międzybankowym.

Więcej artykułów z kategorii Lokaty

Zainteresowanie programem MdM nie słabnie

Zainteresowanie programem MdM było tak duże, że pula środków zaplanowanych na ten rok została wyczerpana, a banku będą musiały przestać przyjmować kolejne wnioski. Osoby chcące skorzystać z programu i uzyskać dofinansowanie wkładu własnego mogą wnioskować o środki, które będą wypłacone w przyszłym roku z limitu zaplanowanego na 2017 rok.

Będzie to możliwe w przypadku rynku pierwotnego, kiedy oddanie mieszkania i ostateczna płatność zaplanowana jest na przyszły rok oraz w sytuacji, gdy deweloper lub zbywca (rynek wtórny) zgodzi się poczekać na otrzymanie środków z dofinansowania do przyszłego roku.

Wiele osób postanowiło skorzystać z tej opcji. Do końca kwietnia złożono w sumie 5 637 wniosków o wypłatę finansowania w 2017 roku, wykorzystując limit zaplanowany na 2017 rok w 21,48 proc. Oznacza to, że z zaplanowanych 746 mln zł na dopłaty w 2017 roku zarezerwowanych jest już ponad 160 mln zł.

Wszystko wskazuje na to, że za kilka miesięcy nie będzie już możliwości wnioskowania o dofinansowanie z programu MdM z przyszłorocznego limitu środków. Zgodnie z zapisami ustawy regulującej działanie programu, Bank Gospodarstwa Krajowego ma obowiązek ogłosić wstrzymanie przez banki przyjmowania kolejnych wniosków z wypłatą zaplanowaną na przyszły rok w momencie, gdy łączna kwota zarezerwowanych już w tym roku środków przekroczy 50 proc. zaplanowanego na kolejny rok limitu. W tym roku do przydzielenia zostaje około 213 mln zł z limity na 2017 rok.

Więcej artykułów z kategorii Kredyty

Lokaty miesięczne w kwietniu

Najwyższe oprocentowanie lokaty miesięcznej sięga 4 proc. w skali roku, ale jest ono przeznaczone tylko dla nowych klientów. Oferta taka dostępna jest w Banku Smart (część mobilna FM Banku PBP). Smart Lokata na Powitanie w przypadku wpłacenia kwoty 5 tys. zł przyniesie ok. 16 zł odsetek. Założenie konta osobistego nie jest konieczne. Jeden klient może otworzyć jeden depozyt na takich warunkach. Bank przyjmuje kwoty od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Depozyt zakłada się online.

Drugie miejsce w zestawieniu najlepszych lokat miesięcznych zajmuje oferta eurobanku LOGujesz-LOKujesz. Jej oprocentowanie wynosi 3,5 proc. w skali roku. Przeznaczona jest dla nowych użytkowników aplikacji mobilnej proponowanej przez tę instytucję. Minimalna kwota depozytu to 200 zł, maksymalna – 10 tys. zł.

Lokata w IKO z PKO BP dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających konto w banku. Zdeponować trzeba co najmniej 1 tys. zł, górna granica sięga 10 tys. zł. Wysokość oprocentowania to 2,25 proc. w skali roku.

Oprocentowanie wszystkich depozytów uwzględnionych w tym zestawieniu jest stałe.

Przeciętna stawka wyliczona dla 10 najlepszych lokat miesięcznych to blisko 2 proc. Jest ona o 0,05 pkt proc. niższa niż w marcu. Tymczasem średnie oprocentowanie standardowych lokat miesięcznych jest o połowę niższe, minimalnie przekracza ono 1 proc. i utrzymuje się na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu.

Więcej artykułów z kategorii Lokaty

Kredyty hipoteczne w marcu

W marcowym rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl banki poproszone zostały o przygotowanie oferty dla kredytobiorców rozważających zakup mieszkania na rynku wtórnym o wartości ok. 420 tys. zł. Potencjalni klienci to trzyosobowa rodzina o łącznych dochodach na poziomie 6600 tys. zł netto. Kredyt mieszkaniowy spłacany będzie przez 30 lat w ratach równych, klienci rozważają dwa warianty – wniesienie minimalnego dopuszczalnego wkładu własnego (10 proc.) lub większe zaangażowanie oszczędności (20 proc.).

Marcowy ranking wygrał PKO Bank Polski oferujący kredyt z promocyjną, obniżoną marżą przez pierwsze 12 miesięcy spłaty. Bank wymaga skorzystania z ROR, wyrobienia karty kredytowej i wykupienia czteroletniego ubezpieczenia od utraty pracy.

Na kolejnym miejscu znalazł się Bank Zachodni WBK oraz Bank Pekao. Proponowana przez te instytucje marża nie przekracza 2 pp. Stawka oferowana przez Bank Zachodni jest wartością wyjściową – parametr ten jest ustalany przez kredytodawcę indywidualnie w zależności od ryzyka kredytowego klienta.

Wyższy wkład własny sprawia, że lista banków gotowych na sfinansowanie transakcji jest dłuższa o  kilka pozycji. Najbardziej atrakcyjne warunki zaproponował Bank BPH, wysokość marży to 1,35 pp. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły PKO Bank Polski oraz Bank BPS. Marże poniżej 2 pp. oferują też: Bank Zachodni WBK, Citi Handlowy oraz Bank BGŻ BNP Paribas i ING Bank Śląski.

Więcej artykułów z kategorii Kredyty

Najlepsze lokaty półroczne w styczniu

Najlepszą stawkę na lokacie półrocznej oferuje Bank BPH, jej oprocentowanie sięga 4 proc. w skali roku. Klient musi spełnić szereg warunków, by móc skorzystać z promocyjnej oferty. Konieczne jest założenie jednego z trzech kont osobistych (Lubię to! Konto, Kapitalne Konto i Maksymalne Konto), rachunek musi być zasilany kwotą co najmniej 2 tys. zł miesięcznie. Zdeponować trzeba co najmniej 1 tys. zł, maksymalny wkład to 10 tys. zł.

Dwa banki oferują oprocentowanie w wysokości 3 proc. w skali roku. EKOlokata SUPERprocentująca w BOŚ Banku dostępna jest dla osoby, która posiada tam lub otworzy konto osobiste. Bank przyjmuje kwoty od 1 tys. zł, górna granica nie została określona.

Stawka sięgająca 3 proc. w Idea Banku na Lokacie Power dotyczy nowych środków, deponowanych w tej instytucji po raz pierwszy. Wysokość wkładu wynosi od 1 tys. zł do 1 mln zł. Nie jest konieczne założenie konta.

Getin Noble Bank proponuje e-lokatę Słoneczną III z oprocentowaniem na poziomie 2,7 proc. w skali roku. Propozycja ta skierowana jest do osób lokujących nowe środki. Minimalny wkład wynosi 500 zł, zaś maksymalny 200 tys. zł.

W pozostałych bankach stawki na depozytach półrocznych nie przekraczają 2,7 proc. rocznie.

Przeciętne oprocentowanie dziesięciu najlepszych lokat półrocznych wynosi obecnie 2,6 proc., to o 0,2 pkt proc. mniej niż w grudniu. Średnia stawka na rynku nie przekracza 1,5 proc. w skali roku.

Więcej artykułów z kategorii Lokaty

Marże kredytów hipotecznych będą rosły

Po ogłoszeniu wysokości podatku bankowego niektóre instytucje wprowadziły podwyżki marż. Nawet posiadacze wysokiego wkładu własnego w Deutsche Banku i mBanku otrzymają marże przekraczające 2 proc. Na początku grudnia swoją ofertę zmienił też Bank Pekao. Prawdopodobnie na tym zmiany się nie zakończą. Podwyżki wprowadzą też inne instytucje. Podatek bankowy będzie obciążał przede wszystkim akcję kredytową, a kredyty mieszkaniowe z punktu widzenia banków są produktem niskomarżowym, zwłaszcza w porównaniu z np. kredytami gotówkowymi. Wyjątek stanowić może jedynie PKO BP, którego udziałowcem jest Skarb Państwa. Jednak ten bank już w ubiegłym roku wprowadził znaczące podwyżki marż. Marża kredytu z LTV na poziomie 75 proc. wynosi tam obecnie 1,84 proc., dwa lata temu było to 1,35 proc. Obecna marż w PKO BP jest zatem wyższa niż w Pekao po ostatniej podwyżce.

Wyższy koszt kredytów pociągnie za sobą spadek zdolności kredytowej. Od przyszłego roku zwiększony zostanie minimalny wkład własny, sięgać będzie 15 proc. Komisja Nadzoru Finansowego nie wyraża zgodny na zaproponowaną przez banki formę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W efekcie uzyskanie finansowania w przyszłym roku może być znacznie trudniejsze niż obecnie. Wysoki kurs franka dodatkowo pogarsza sytuację. Podnosi on presję na wprowadzenie ustawy o przewalutowaniu kredytów w tej walucie. Dla banków oznacza to kolejne koszty, które rekompensowane będą m.in. poprzez dalsze zwiększanie kosztów kredytów.

Więcej artykułów z kategorii Kredyty

Najlepsze lokaty roczne w listopadzie

Oferty lokat dwunastomiesięcznych z odsetkami na poziomie od 2 do 3 proc. znaleźć można w 15 bankach. W ostatnim czasie do instytucji oferujących atrakcyjne lokaty dołączył Idea Bank. Jako jedyna instytucja na polskim rynku proponuje depozyt ze stawką 3 proc. w skali roku. Oprocentowanie Lokaty NR1 jest stałe, może ją założyć każdy. Minimalny wkład wynosi 1 tys. zł, zaś maksymalny 1 mln zł.

W ofercie Plus Banku dostępna jest roczna Lokata Mobilna, zakładana przez smartfona. Jej oprocentowanie wynosi 2,7 proc. w skali roku. Zdeponować można kwoty powyżej 1 tys. zł.

Getin Online i Getin Noble Bank proponują klientom depozyt progresywny, którego średnie oprocentowanie sięga 2,65 proc. W pierwszym miesiącu odsetki wynoszą 1,65 proc., zaś w ostatnim 4,25 proc. Minimalna kwota w Getin Online została określona na 1 tys. zł, maksymalna na 1 mln zł, w Getin Noble Banku zdeponować można kwoty od 500 zł, oferta przeznaczona jest dla osób posiadających konto w tej instytucji.

Stawka na poziomie 2,6 proc. w skali roku dostępna jest w trzech bankach. Minimalny wkład w przypadku Santander Consumer Banku wynosi 5 tys. zł., a oferta dotyczy wyłącznie nowych środków. W BIZ Banku i FM Banku oprocentowanie lokaty uzależnione jest od stawki WIBOR 6M. Minimalna wymagana kwota to 1 tys. zł.

W ośmiu kolejnych instytucjach znaleźć można depozyty roczne z oprocentowaniem przekraczającym 2,6 proc.

Więcej artykułów z kategorii Lokaty

Kredyty w MdM są droższe ale bardziej opłacalne

Oferta kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych jest ograniczona. Do tej pory umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisało siedem instytucji. Obecnie wnioski kredytowe można składać jedynie w PKO BP, Pekao SA i Alior Banku. Pozostałe banki przyjmowanie wniosków rozpoczną z kilka tygodni. Warunki cenowe kredytów MdM z reguły są wyższe, niż w przypadku standardowego kredytu bez dopłat. Kredyt z dopłatą w PKO BP jest oprocentowany wyżej o 0,1 p.p. od ofert standardowej. W Pekao SA taki kredyt ma marżę wyższą o 0,1-0,25 p.p. w zależności od kwoty kredytu. W Alior Banku oferty kredytu MdM i standardowego są takie same, jednak najniższa możliwa do uzyskania marża to 2,20 proc. Dokonując oceny zobowiązania zaciągniętego w ramach MdM warto porównać wysokość raty płaconej przez klienta i łączny koszt odsetkowy, jaki ponosi on w całym okresie kredytowania. Mimo wyższego oprocentowania, przy różnicach w marżach na poziomach 0,1-0,25 p.p., kredyt z dopłatami jest tańszy od kredytu bez dopłat. Dzieje się tak dlatego, że kwota zaciąganego kredytu jest niższa. Dopłata na poziomie 10 lub 15 proc. wartości odtworzeniowej sprawia, że kredytobiorca musi zwrócić bankowi mniejszą kwotę kapitału, a dzięki temu od niższej kwoty naliczane są odsetki, rata płacona w kredycie MdM jest zdecydowanie niższa.

Więcej artykułów z kategorii Kredyty

Czy kredyty we frankach mają jakieś plusy

Po ponad pięciu latach spłat osoby zadłużone we franku szwajcarskim, które pożyczyły 300 tys. zł mogły odłożyć 3,5 tys. zł. O tyle mniej wydały one na obsługę kredytu niż osoby zadłużone w złotych. Jednak oszczędności te mogą zniknąć w 2014 roku.

Osoba, która w 2008 roku pożyczyła 300 tys. zł we franku kupiła od banku prawie 147 tys. CHF po 2,04 zł. Aktualnie pozostało jej do oddania niecałe 123,9 tys. CHF, czyli 86 proc. kapitału. Jeżeli jednak reszta kredytu frankowego przeliczona zostanie po bieżącym kursie 3,495 zł, okaże się, że zwrócić trzeba blisko 433 tys. zł, czyli niemal o połowę więcej niż wyniósł kredyt w 2008 roku.

Jeżeli chodzi o koszty obsługi kredytu, to zadłużeni we franku wciąż wychodzą na plus. Porównano klienta, który w czerwcu 2008 roku wziął 300 tys. zł na 30 lat w złotych z marżą 1 pkt proc. z klientem, który tak samo zadłużył się we franku z wyższą marżą – 1,2 pkt proc. Pierwszy zaczął z ratą wynoszącą 2128 zł, drugi z – 1409 zł. Obecnie jest odwrotnie, klient złotowy płaci mniej, zaś frankowy więcej. Dzięki niskim stopom procentowym rata złotowego zadłużenia to 1419 zł, a frankowego ze względu na wysoki kurs CHF – 1705 zł.

Klient złotowy, który miał niższą marżę wydał na obsługę niemal 112,8 tys. zł, a frankowy – 109,3 tys. zł. Należy liczyć się z ewentualnymi skokami notowań szwajcarskiej waluty. Przy zachowaniu obecnych różnic między ratami w granicach 280 – 290 zł miesięcznie, na koniec 2014 roku koszty obsługi kredytów zostaną wyrównane.

Więcej artykułów z kategorii Kredyty